WYKAZ PRACOWNIKÓW US KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ NAUKOWY ORAZ STOPNIE NAUKOWE W 2005 R

TYTUŁY
1. prof. dr hab. Czubakowska Ksenia WNEiZ
2. prof. dr hab. Szewczyk Agnieszka Maria WNEiZ
3. prof. dr hab. Szyjewski Zdziesław WNEiZ
4. prof. dr hab. Dutkowski Marek WNP

HABILITACJE
1. dr hab. Meyer Beata WZiEU
2. dr hab. Mielcarek Andrzej WZiEU
3. dr hab. Kryk Barbara WNEiZ
4. dr hab. Lozano Platonoff Alberto WNEiZ
5. dr hab. Kuczyńska Marzanna WH
6. dr hab. Madejski Jerzy WH
7. dr hab. Romańczuk Zbigniew WH
8. dr hab. Garecki Janusz WM-F
9. dr hab.Popiela Agnieszka WNP
10. ks. dr hab. Lemański Janusz WT
11 ks. dr hab. Briks Piotr
12. dr hab. Łatuszyńska Małgorzata WNEiZ
13. dr hab. Skwara Marta Anna WH

DOKTORATY
1. dr DMYTRÓW Krzysztof, WNEiZ, 03.02.2005r., US
2. dr BYRKA-KITA Katarzyna, WNEiZ, 03.02.2005r., US
3. dr NAGAJ Rafał ,WNEiZ, 03.03.2005r., US
4. dr KOZIOŁ Katarzyna ,WNEiZ, 12.05.2005r.,US
5. dr PUTEK-SZELĄG Ewa ,WNEiZ, 03.03.2005r., US
6. dr GIERAŁTOWSKA Urszula ,WNEiZ,12.05.2005r.,US
7. dr ASPADAREC Waldemar ,WNEiZ, 09.06.2005r., US
8. dr SZCZEPKOWSKA Malwina ,WNEiZ, 09.06.2005r., US
9. dr BILEWICZ Ewa ,WNEiZ, 09.06.2005r., US
10. dr ŁUCKA Irena Agata , WNEiZ, 07.07.2005r., US
11. dr SZKUDLAREK Piotr, WNEiZ, 07.07.2005r., US
12. dr KOTNIS Magdalena, WNEiZ, 07.07.2005r., US
13. dr KUNASZ Marek,WNEiZ, 07.07.2005r., US
14. dr DOSZYŃ Mariusz ,WNEiZ, 01.12.2005r., US
15. dr DRAB-KUROWSKA Anna, WZiEU, 10.02.2005r., US
16. dr LEWANDOWSKA Agnieszka , WZiEU, 05.07.2005r., US
17. dr BUDZIEWICZ Agnieszka,WZiEU, 27.09.2005r.,US
18. dr GRACZ Leszek, WZiEU, 20.10. 2005r., US
19. dr KIERNOŻYCKA-SOBEJKO Agnieszka, WZiEU, 20.10.2005r., US
20. dr JARTYŚ Janusz, WH, 07.02.2005r., Uniwersytet im. A. Mickiewicza Poznań
21. dr ŚLEPOWROŃSKI Tomasz Marek, WH, 10.02.2005r. US
22. dr KRUKOWSKA Aleksandra, WH, 10.02.2005r., US
23. dr KUNICKA Małgorzata WH, 10.03.2005r., US
24. dr PAŁKA Katarzyna Agata, WH, 21.04.2005r., US
25. dr KUNERT Anna Maria, WH, 07.07.2005r., US
26. dr SZARKOWICZ Dorota, WH, 07.07.2005r., US
27. dr SIKORSKI Tomasz, WH, 09.06.2005r., US
28. dr JONCZEK JOANNA, WH, 10.11.2005r., US
29. dr PORCHAWKA-MULICKA Anna, WH, 19.05.2005r., Uniwersytet im. A. Mickiewicza Poznań
30. dr WOLSKI Tomasz, WNP, 07.02.2005r., Instytut Nauk o Morzu US
31. dr TARNOWSKI Michał, WNP, 06.01.2005r., Akademia Wychowania Fizycznego Wrocław
32. dr LORENC Michał, WNP, 08.03.2005r., Uniwersytet im. A. Mickiewicza Poznań
33. dr SZAFRAŃSKA Joanna, WNP, 24.05.2005r., Akademia Wychowania Fizycznego Poznań
34. dr IWIŃSKA Anna, WNP, 22.02.2005r., Akademia Wychowania Fizycznego Poznań
35. dr Szymaszkiewicz Lucjan, WM-F, 06.05.2005r., Uniwersytet im. A. Mickiewicza Poznań
36. dr Staszczyk Artur, WH, 17.10.2005r., Uniwersytet im. A. Mickiewicza Poznań
37. dr Kowalczyk Adam, WZiEU, 20.10.2005r., Uniwersytet Gdański
38. dr Stępiński Miłosz, WNP, 27.09.2005r., AWF Katowice
39. dr Lubkowska Anna, WNP, 22.11.2005r., PAM Szczecin
40. dr Afeltowicz Beata, WH, 27.10.2005, Uniw. Gdański