WYKAZ PRACOWNIKÓW US, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ NAUKOWY ORAZ STOPNIE NAUKOWE W 2010 R.

TYTUŁY

prof. dr hab. Andrzej Marek FURIER, WH

HABILITACJE

dr hab. Elżbieta PERZYCKA, WH, 05.01.2010, UMK Toruń
dr hab. Renata GAŁAJ-DEMPNIAK, WH, 21.01.2010, US
dr hab. Teresa ŻÓŁKOWSKA, WH, 18.11.2010, UG
dr hab. Aleksandra MONARCHA-MATLAK, WPiA, 12.01.2010, US
dr hab. Jerzy CIAPAŁA, WPiA, 07.05.2010, US
dr hab. Beata ŚWIECKA, WZiEU, 23.06.2010, US
dr hab. Tomasz BERNAT, WNEiZ, 01.07.2010, US
dr hab. Dorota KOZARYN, WF, 26.05.2010, UAM Poznań
dr hab. Beata TOKARZ-DEPTUŁA, WNP, 17.06.2010, US
dr hab. Andrzej DRAGUŁA, WT, 08.04.2010, Uniwersytet Opolski

DOKTORATY

dr Marcin MASTALERZ, WNEiZ, 21.01.2010, US
dr Piotr OBIDZIŃSKI, WNEiZ, 21.01.2010, US
dr Paweł BARAN, WNEiZ, 04.03.2010, US
dr Marcin BĘDZIESZAK, WNEiZ, 04.03.2010, US
dr Władysław HOFFMANN, WNEiZ, 08.04.2010, US
dr Sebastian GNAT, WNEiZ, 17.06.2010, US
dr Dorota SKAŁA, WNEiZ, 02.12.2010, US
dr Andrzej ARANOWSKI, WNEiZ, 02.12.2010, US
dr Przemysław MIJAL, WPiA, 05.03.2010, US
dr Rafał SZYMAŃSKI, WZiEU, 17.06.2010, US
dr Izabela OSTROWSKA, WZiEU, 08.07.2010, US
dr Arkadiusz DREWNOWSKI, WZiEU, 21.10.2010, US
dr Piotr CHROBAK, WH, 28.06.2010, UAM Poznań
dr Beata BIRNBACH, WH, 09.12.2010, US
dr Leszek WĄTRÓBSKI, WH, 09.12.2010, US
dr Anna ŁABĘCKA, WNP, 13.05.2010, US
dr Adrianna SENIÓW, WF, 13.05.2010, US
dr Rafał SIDOROWICZ, WF, 13.05.2010, US
dr Paweł WOLSKI, WF, 09.12.2010, US
dr Jarosław WOŹNIAK, WM-F, 25.01.2010, ZUT Szczecin