W związku z nowelizacją ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.), z dniem 23 października 2015 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1693).

Więcej aktualnych informacji znajdziecie Państwo na stornach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/planowane-uruchomienie-systemu-osf-wnioski-o-przyznanie-srodkow-finansowych-na-inwestycje-sluzace-potrzebom-badan-naukowych-lub-prac-rozwojowych-na-rok-2017.html

Załącznik nr 1

Załącznik nr 3

Załącznik nr 5

Załącznik nr 7

Załącznik nr 2

Załącznik nr 4

Załącznik nr 6