mgr Magdalena Manugiewicz-Czachorowska – Kierownik Działu Nauki
tel. 444 11 78
m.manugiewicz-czachorowska@usz.edu.pl 

mgr Agnieszka Gajewska – finansowanie działalności statutowej
tel. 444 11 76
agnieszka.gajewska@usz.edu.pl 

mgr Joanna Kopańska – rozwój kadry naukowej
tel.  444 11 77
joanna@univ.szczecin.pl 

mgr Izabela Szylkiewicz -Żukowska -  finansowanie działalności statutowej
tel.  444 11 76
izabela.szylkiewicz@univ.szczecin.pl

mgr Joanna Lekka - granty, nagrody ministra
tel. 444 11 76
joanna.lekka@usz.edu.pl

Wszelkie sugestie dotyczące stony internetowej działu proszę kierować na adres:
m.manugiewicz-czachorowska@usz.edu.pl