Szanowni Państwo,

Znajdziecie tu Państwo informację o konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dodatkowe informacje o Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki znajdziecie Państwo na stronie: http://nprh.org/znamy-rade-i-nowa-formule-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki/

 

 

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ogłasza konkurs na realizację projektów

w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki

 

Proszę o zapoznanie się z ogłoszeniami do konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

http://www.nauka.gov.pl/dokumenty_nprh/ogloszenie-konkursu-modulu-uniwersalia-2-2-w-ramach-nprh_20170626.html

Wniosek wydrukowany z systemu OSF, podpisany przez kierownika projektu oraz osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy należy przesłać w 1 egzemplarzu na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3, z dopiskiem na kopercie: „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – moduł Uniwersalia 2.2” lub złożyć w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w terminie określonym w pkt 12. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w placówce pocztowej.

Wniosek o finansowanie projektu, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie osf.opi.org.pl od dnia 26 czerwca 2017 r. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 sierpnia 2017 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie, jest obowiązkiem Wnioskodawcy.

http://www.nauka.gov.pl/dokumenty_nprh/ogloszenie-konkursu-modulu-uniwersalia-2-1-w-ramach-nprh_20170626.html

Wniosek o finansowanie projektu, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie osf.opi.org.pl od dnia 26 czerwca 2017 r. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 sierpnia 2017 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie, jest obowiązkiem Wnioskodawcy.

Wniosek wydrukowany z systemu OSF, podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy należy przesłać w 1 egzemplarzu na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3, z dopiskiem na kopercie: „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Moduł Uniwersalia 2.1” lub złożyć w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w terminie określonym w pkt 11. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w placówce pocztowej.

  Termin składania wniosków w Dziale Nauki upływa 28 lipca 2017r.