DOKTORZY HABILITOWANI:

 1. Katarzyna Szara WNEiZ
 2. Marzena Frankowska WNEiZ
 3. Małgorzata Stec WNEiZ
 4. Dorota Wyszkowska WNEiZ
 5. Karol Kuczera ZAR
 6. Izabela Dembińska WZiEU
 7. Beata Sadowska WZiEU
 8. Maciej Czaplewski WZiEU
 9. Ewa Rębacz-Maron WB
 10. Łukasz Jankowiak WB
 11. Sylwester Jaworski WF
 12. Katarzyna Jaworska-Biskup WF
 13. Beata Zawadka WF
 14. Paweł Wolski WF
 15. Fuad Jomma WH
 16. Andrzej Rozmus WH
 17. Artur Fabiś WH
 18. Jarosław Sikorski WNoZ
 19. Sławomira Pawełczyk WNoZ

 

 

DOKTORZY WYDZIAŁ/INSTYTUT PROMOTORZY
1.       Maciej Pieczyński WF dr hab. Izabela Kowalska-Paszt, prof. US
2.       Joanna Popławska WF dr hab. Tatiana Czerska, prof. US
3.       Anna Wyszomirska WF dr hab. Leonarda Mariak, prof. US
4.       Dominika Gruntkowska WF prof. dr hab. Andrzej Skrendo
5.       Halina Gajewska WF dr hab. Ewa Pajewska, prof. US
6.       Julia Poświatowska-Szumiło WF prof. dr hab. Inga Iwasiów
7.       Magdalena Czyszkiewicz LIT prof. dr hab. Inga Iwasiów
8.       Michał Franiak HIS prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski
prom. pomocn. dr Rafał Simiński
9.       Justyna Lisińska WPiA dr hab. Magda Tarnowska-Sobecka, prof. US
prom. pomocn. dr Marta Jasińska
10.   Ewa Milczarek WPiA prof. dr hab. Andrzej Bałaban
11.   Ewa Michałkiewicz-Kądziela NPR prof. dr hab. Andrzej Bałaban
12.   Karolina Okniańska-Tyndyk WPiA dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US
prom. pomocn. dr Aleksandra Klich
13.   Radek Wasilewski WPiA dr hab. Rajmund Molski, prof. US
14.   Marieta Czekałowska WPiA dr hab. Jerzy Ciapała, prof. US
15.   Anna Filipowska-Żyła WZiEU dr hab. Piotr Szczypa
16.   Marcin Sołtysik WZiEU dr hab. Piotr Szczypa
17.   Andrzej Rzeczycki WZiEU dr hab. Mariusz Jedliński
18.   Agnieszka Samsel WZiEU dr hab. Beata Świecka, prof. US
prom. pomocn. dr Marta Musiał
19.   Łukasz Mitek WZiEU dr hab. Beata Świecka, prof. US
prom. pomocn. dr hab. Małgorzata Brojak-   Trzaskowska
20.   Magdalena Ławicka WZiEU dr hab. Wojciech Downar, prof. US
21.   Piotr Szklarz WZiEU dr hab. Rafał Klóska, prof. US
prom. pomocn. dr Tomasz Norek
22.   Marcin Janowski WZiEU dr hab. Grażyna Wolska, prof. UMK
23.   Dawid Ciężki WZiEU dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US
prom. pomocn. dr Maciej Pawłowski
24.   Beata Ziembicka WNEiZ dr hab. Iwona Foryś, prof. US
25.   Tomasz Żelazek WNEiZ dr hab. Adam Adamczyk, prof. US
26.   Dagmara Bogacka-Iskra WNEiZ prof. dr hab. Wanda Skoczylas
27.   Joanna Góralska WNEiZ prof. dr hab. Waldemar Gos
28.   Ilona Kędzierska-Bujak WNEiZ prof. dr hab. Waldemar Gos
29.   Marek Jasztal WNEiZ prof. dr hab. Kazimiera Winiarska
30.   Ilona Żelazowska WNEiZ dr hab. Sebastian Majewski, prof. US
prom. pomocn. dr Waldemar Aspadarec
31.   Artur Gnat WNEiZ prof. dr hab. Iga Rudawska
32.   Anna Binczewska WNoZ prof. dr hab. Andrzej Witkowski
prom. pomocn. Dr. Matthias Moros
33.   Fatima Pawełczyk WNoZ dr hab. Adam Michczyński, prof. nadzw.
prom. pomocn. dr Daniel Okupny
34.   Tomasz Sarzała WNoZ dr hab. Ewa Szczepanowska
prom. pomocn. dr Tomasz Duda
35.   Mariusz Sikora WNoZ prof. dr hab. Marek Dutkowski
prom. pomocn. dr Tomasz Zalewski
36.   Michał Banakiewicz WM-F dr hab. Franciszek Prus-Wiśniowski, prof. US
37.   Andrzej Sochaj WT ks. dr hab. Janusz Bujak, prof. US
38.   Artur Kosecki WH prof. dr hab. Tadeusz Szubka
39.   Hadrian Kryśkiewicz WH dr hab. Danuta Okoń, prof. US
40.   Monika Zięciak WH prof. dr hab. Barbara Kromolicka
prom. pomocn. dr Hubert Kupiec
41.   Barbara Chojnacka WH prof. dr hab. Barbara Kromolicka
prom. pomocn. dr Aneta Jarzębińska
42.   Małgorzata Nermend PED prof. dr hab. Barbara Kromolicka
prom. pomocn. dr Edyta Sielicka
43.   Bartosz Mazurkiewicz NPB dr hab. Maciej Drzonek, prof. US
prom. pomocn. dr Aleksandra Sander
44.   Ewa Piepiora NPB dr hab. Renata Podgórzańska, prof. US
45.   Przemysław Mrowiński WB dr hab. Andrzej Zawal, prof. US