Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.);
Statut Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 września 2011r. (Uchwała nr 78/2011)

URLOP DOKTORSKI  – do 3 miesięcy
Urlop doktorski może być udzielony nauczycielowi akademickiemu, który ma otwarty przewód doktorski.

Wykaz dokumentów do urlopu doktorskiego:

1. podanie do Prorektora ds. Nauki zaopiniowane przez promotora i dziekana.
2. zaświadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego.