WYKAZ PRACOWNIKÓW US, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ NAUKOWY ORAZ STOPNIE NAUKOWE W 2013 R.

TYTUŁY

prof. dr hab. Marek Skwara, WF, 03.04.2013
prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski, WT, 03.04.2013
prof. dr hab. Agnieszka Popiela, WB, 18.04.2013
prof. dr hab. Tadeusz Szubka, WH, 12.11.2013

HABILITACJE

dr hab. Łukasz Tomczak, WH, 05.02.2013, UMK
dr hab. Marek Żurek, WH, 04.03.2013, UAM
dr hab. Agnieszka Chlebowska, WH, 14.03.2013, US
dr hab. Agnieszka Samochowiec, WH, 10.04.2013, PUM
dr hab. Agnieszka Kołodziej-Durnaś, WH, 06.05.2013, UKSW W-wa
dr hab. Krzysztof Kowalczyk, WH, 30.09.2013, UMK
dr hab. Jacek Łapot, WH, 09.12.2013, UAM
dr hab. Tatiana Czerska, WF, 09.01.2013, UAM
dr hab. Krzysztof Nerlicki, WF, 17.01.2013, UG
dr hab. Roman Gawarkiewicz, 10.10.2013, Uniwersytet Opolski
dr hab. Anna Lubkowska, WB, 10.04.2013, PUM
dr hab. Robert Czerniawski, WB, 23.05.2013, US
dr hab. Beata Bosiacka, WB, 26.09.2013, US
dr hab. Małgorzata Puc, WB, 23.10.2013, US
dr hab. Halina Kowalewska-Kalkowska, WNoZ, 31.01.2013, US
dr hab. Paweł Cięszczyk, WKFiPZ, 21.01.2013, AWF Katowice
dr hab. Piotr Szczypa, WZiEU, 26.09.2013, US
dr hab. Magdalena Majchrzak, WZiEU, 26.11.2013, US
dr hab. Tomasz Sondej, WZiEU, 26.11.2013, US
dr hab. Magdalena Zioło, WZiEU, 16.10.2013, US
dr hab. Iwona Markowicz, WNEiZ, 12.06.2013, US
dr hab. Sebastian Majewski, WNEiZ, 13.06.2013, US
dr hab. Tomasz Strąk, WNEiZ, 17.10.2013, US
DOKTORATY

dr Anna Wieczorek-Szymańska, WNEiZ, 10.01.2013, US
dr Magdalena Janowicz, WNEiZ, 10.10.2013, US
dr Joanna Staśkiewicz, WNEiZ, 05.12.2013, US
dr Anna Bielawa, WNEiZ, 05.12.2013, US
dr Tomasz Mańkowski, WZiEU, 17.01.2013, US
dr Małgorzata Sweres-Kuchta, WZiEU, 21.03.2013, US
dr Joanna Rzempała, WZiEU, 18.06.2013, US
dr Urszula Chrąchol, WZiEU, 06.06.2013, US
dr Agnieszka Wysocka, WZiEU, 04.07.2013, US
dr Alicja Nerć-Pełka, WZiEU, 04.07.2013, US
dr Beata Sadowska, WZiEU, 04.07.2013, US
dr Kamila Peszko, WZiEU, 19.12.2013, US
dr Edyta Siwińska, WH, 11.07.2013, US
dr Maria Brenda, WF, 13.06.2013, US
dr Krzysztof Flasiński, WF, 25.09.2013, UW
dr Mariusz Nawrocki, WPiA, 10.05.2013, US
dr Kamila Mianowicz, WNoZ, 22.05.2013, US
dr Barbara Lewczuk, WNoZ, 04.07.2013, US
dr Natalia Sypion-Dutkowska, WNoZ, 16.09.2013, US
dr Piotr Goniszewski, WT, 17.06.2013, US
dr Monika Krawczyk, WB, 05.12.2013, US
dr Paweł Eider, WKFiPZ, 24.09.2013, AWF Poznań