WYKAZ PRACOWNIKÓW US, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ NAUKOWY ORAZ STOPNIE NAUKOWE W 2015 R.
TYTUŁY

prof. dr hab. Leszek Ryszard Gołdyka, WH, 17.02.2015
prof. dr hab. Barbara Kromolicka, WH, 02.04.2015
prof. dr hab. Wiesław Andrukowicz, WH, 16.06.2015
prof. dr hab. Grażyna Rosa, WZiEU, 16.06.2015
prof. dr hab. Małgorzata Stramska, WNoZ, 11.06.2015
prof. dr hab. Zbigniew Konrad Czerski, WM-F, 28.07.2015
prof. dr hab. Edward Jan Sienkiewicz, WT, 30.09.2015
prof. dr hab. Aleksander Panasiuk, WZiEU, 30.12.2015
prof. dr hab. Łukasz Pohl, WPiA, 30.12.2015

HABILITACJE

dr hab. Helena Więcław, WB, 15.01.2015, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Barbara Ochendowska-Grzelak, WF, 19.01.2015, UAM Poznań
dr hab. Monika Talarczyk-Gubała, WF, 25.03.2015, Uniw. Jagielloński
dr hab. Anna Kapuścińska, WF, 23.09.2015, UAM Poznań
dr hab. Barbara Rodziewicz, WF, 15.10.2015, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Barbara Komenda-Earle, WF, 15.10.2015, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Karol Polcyn, WH, 17.03.2015, Uniw. Warszawski
dr hab. Krzysztof Guzikowski, WH, 21.05.2015, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Agnieszka Gut, WH, 11.06.2015, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Adriana Schetz, WH, 23.06.2015, Uniw. M. Kopernika w Toruniu
dr hab. Krzysztof Saja, WH, 23.09.2015, Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr hab. Marzenna Giedrojć, WH, 23.11.2015, UAM Poznań
dr hab. Marek Sawczuk, WKFiPZ, 11.02.2015, AWF Gdańsk
dr hab. Jolanta Kondratowicz-Pozorska, WZiEU, 05.03.2015, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Agnieszka Majewska, WNEiZ, 09.03.2015, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Stanisław Hońko, WNEiZ, 09.03.2015, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Christian Lis, WNEiZ, 19.11.2015, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Beata Bieszk-Stolorz, WNEiZ, 10.12.2015, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. ks. Grzegorz Chojnacki, WT, 24.09.2015, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Teresa Radziejewska, WNoZ, 13.03.2015, Uniwersytet Gdański
dr hab. ks. Dariusz Śmierzchalski, WT, 24.03.2015, Uniwersytet Zielonogórski

DOKTORATY

dr Marta Roksana Brzezińska, WPiA, 09.01.2015, Uniwersytet Szczeciński
dr Wojciech Bożek, WPiA, 25.06.2015, Uniwersytet Szczeciński
dr Ewa Kowalewska, WPiA, 22.09.2015, Uniwersytet Szczeciński
dr Katarzyna Malinowska-Woźniak, WPiA, 22.10.2015, Uniwersytet Szczeciński
dr Klich Aleksandra, WPiA, 01.10.2015, Uniwersytet Szczeciński
dr Karolina Beyer, WNEiZ, 29.01.2015, Uniwersytet Szczeciński
dr Michał Grudziński, WNEiZ, 05.03.2015, Uniwersytet Szczeciński
dr Katarzyna Kazojć, WNEiZ, 18.06.2015, Uniwersytet Szczeciński
dr Roman Tylżanowski, WNEiZ, 18.06.2015, Uniwersytet Szczeciński
dr Hubert Pachciarek, WNEiZ, 05.11.2015, Uniwersytet Szczeciński
dr Adam Lulek, WZiEU, 03.02.2015, Uniwersytet Szczeciński
dr Konrad Kochański, WZiEU, 18.03.2015, Uniwersytet Szczeciński
dr Katarzyna Orfin, WZiEU, 25.06.2015, Uniwersytet Szczeciński
dr Emilia Kuciaba, WZiEU, 01.07.2015, Uniwersytet Szczeciński
dr Hanna Soroka-Potrzebna, WZiEU, 12.11.2015, Uniwersytet Szczeciński
dr Monika Pettersen-Sobczyk, WZiEU, 05.11.2015, Uniwersytet Szczeciński
dr Marta Musiał, WZiEU, 05.11.2015, Uniwersytet Szczeciński
dr Robert Bartłomiejski, WH, 28.01.2015, Uniwersytet Wrocławski
dr Sylwia Gwardys-Szczęsna, WH, 02.07.2015, Uniwersytet Szczeciński
dr Adriana Goldman, WF, 17.09.2015, Uniwersytet Szczeciński
dr Alicja Gąszczyk, WF, 15.10.2015, Uniwersytet Szczeciński
dr Katarzyna Ochmańska, WF, 15.10.2015, Uniwersytet Szczeciński
dr Anna Szyntor-Bykowska, WF, 15.10.2015, Uniwersytet Szczeciński
dr Małgorzata Flejszman, WF, 10.12.2015, Uniwersytet Szczeciński
dr Danuta Cembrowska-Lech, WB, 28.09.2015, Uniwersytet Szczeciński
dr Jacek Rudewicz, WNoZ, 24.06.2015, Uniwersytet Szczeciński
dr Dominik Zawadzki, WNoZ, 09.07.2015, Uniwersytet Szczeciński