Plan Zarządzania Danymi – wzór w języku polskim DMP_POL (3)

 

Plan Zarządzania Danymi – wzór w języku angielskim DMP_ANG (1)

 

Zarządzenie Rektora US nr 57/2020 – Zasady wynagradzania osób realizujących zadania na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym poza budżetowych/pozasubwencyjnych https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/12325/zarzadzenie-nr-57-2020