Postępowania  w sprawie nadania stopnia naukowego doktora oraz stopnia naukowego doktora habilitowanego prowadzone w Uniwersytecie Szczecińskim

(wybrane informacje, stan prawny na dzień 21 listopada 2022 r.)

 

Dokumenty z postępowań

Dokumenty z postępowań w sprawach nadania stopnia naukowego doktora oraz stopnia naukowego doktora habilitowanego prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim publikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Szczecińskiego pod adresem: https://bip.usz.edu.pl/artykuly/338/doktoraty-i-habilitacje

 

 

Szczegółowe zasady prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopni naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim

Przepisy normujące szczegółowe zasady prowadzenia postępowań w sprawach nadania stopni naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Szczecińskiego pod adresem: https://bip.usz.edu.pl/uchwala/15051/uchwala-nr-85-2021

 

 

Klasyfikacja dziedzin nauki i dyscyplin naukowych

Klasyfikacja dziedzin nauki i dyscyplin naukowych dostępna na stronie: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2202

 

 

Wyznaczenie promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego

Przepisy normujące wyznaczenie promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Szczecińskiego pod adresem: https://bip.usz.edu.pl/uchwala/16378/uchwala-nr-60-2022

 

 

Repozytorium elektronicznych wersji rozpraw doktorskich

Przepisy normujące Repozytorium elektronicznych wersji rozpraw doktorskich dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Szczecińskiego pod adresem: https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/15456/zarzadzenie-nr-274-2021 (wraz z dwoma załącznikami).

Zarządzenie zmieniające: https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/17185/zarzadzenie-nr-125-2022 (wraz z dwoma załącznikami).

 

 

Weryfikacja efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym

Przepisy normujące szczegółową organizację procedury weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym w Uniwersytecie Szczecińskim dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Szczecińskiego pod adresem: https://bip.usz.edu.pl/uchwala/15694/uchwala-nr-4-2022 (wraz z sześcioma załącznikami)

 

 

Zasady przeprowadzania na Uniwersytecie Szczecińskim postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą

Przepisy normujące zasady  przeprowadzania na Uniwersytecie Szczecińskim postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Szczecińskiego pod adresem: https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/13256/zarzadzenie-nr-189-2020 (wraz z pięcioma załącznikami)

 

 

Uznawalność w Polsce wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą

Informacje dotyczące uznawalności w Polsce wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą dostępne są na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pod adresem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc
W języku angielskim pod adresem: https://nawa.gov.pl/en/recognition

 

 

Postępowanie habilitacyjne

Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz wzory dokumentów w języku angielskim: https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-habilitacyjne.html

 

 

Postępowanie profesorskie

Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania tytułu profesora:

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-w-sprawie-nadania-tytulu-profesora.html

 

 

Przydatne linki:

  1. Rada Doskonałości Naukowej: https://www.rdn.gov.pl/
  2. Postępowania dotyczące nadawania stopnia doktora habilitowanego: https://www.rdn.gov.pl/dobre-praktyki.poradnik-postepowania-dotyczace-nadawania-stopnia-doktora-habilitowanego.html
  3. Postępowania dotyczące nadawania tytułu profesora: https://www.rdn.gov.pl/dobre-praktyki.poradnik-postepowania-dotyczace-nadawania-tytulu-profesora.html
  4. Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego: https://szkoladoktorska.usz.edu.pl/
  5. Dziedzinowe Sekcje ds. Nauki: https://usz.edu.pl/dziedzinowe-sekcje-nauki/
  6. Ministerstwo Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka
  7. Krajowa Reprezentacja Doktorantów: https://krd.edu.pl/
  8. Repozytorium elektronicznych wersji rozpraw doktorskich Uniwersytetu Szczecińskiego: https://repo.usz.edu.pl/search/index?fcategory=1
  9. Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją w Uniwersytecie Szczecińskim: https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/17201/zarzadzenie-nr-126-2022