Temat konferencji: II Ogólnopolska Konferencja pt. „Media-Dziennikarstwo-Muzyka”

Termin i miejsce konferencji: listopad 2016 r.

Kontakt: dr Artur Trudzik; arttru@interia.pl; 691 372 658

Temat konferencji: Współczesny i dawny obraz dziecka w języku, literaturze, sztuce, prasie

Termin i miejsce konferencji: Pobierowo, 1-3.06.2016 r.

Kontakt: dr hab. Leonarda Mariak, prof. US; lenam@vp.pl; 660 339 204

Temat konferencji: Kulturowe konteksty języka

Termin i miejsce konferencji: Pobierowo, 17-18.06.2016 r.

Kontakt: dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof.US; skjj2@poczta.onet.pl; 692 848 899

Temat konferencji:Język literatury pięknej w perspektywie historycznej i współczesnej; Leksykalno-semantyczne zjawiska w polszczyźnie

Termin i miejsce konferencji: Pobierowo, maj 2016

Kontakt: dr Adrianna Seniów, mgr Daria Kupidura

Temat konferencji: Pogranicze w mediach. Media na pograniczu

Termin i miejsce konferencji: Szczecin, 16-17 listopada 2016

Kontakt: dr Paulina Olechowska, pogranicze@usz.edu.pl; www http://pogranicze.usz.edu.pl/

Temat konferencji: Kobieta, literatura, medycyna

Termin i miejsce konferencji: Pobierowo, maj 2016

Kontakt: dr hab. Arleta Galant, arleta@wp.pl; dr hab. Agata Zawiszewska, a.zawiszewska@gmail.com

Temat konferencji: Internet jako przedmiot badań językoznawczych

Termin i miejsce konferencji: Pobierowo, 21-23.09.2016 r.

Kontakt: prof. dr hab. Ewa Kołodziejek (503039922; ewakolo@telvinet.pl); dr Maria Kabata (69867022; maria_kabata@wp.pl), dr Rafał Sidorowicz

Temat konferencji: Dni Kultury Żydowskiej Adlojada, Profanacje w kulturze popularnej

Termin i miejsce konferencji: Szczecin, 16-18.03.2016 r.

Kontakt: dr hab. Jerzy Madejski, prof.US, madejski@univ.szczecin.pl

Temat konferencji: Międzynarodowa konferencja „Emocje w językach i kulturach świata”
Termin i miejsce konferencji: Pobierowo, 8-12.06.2016 r.

Kontakt: prof. zw. dr hab. Ewa Komorowska, dziekan.wf@univ.szczecin.pl, 91 444 27 14

Temat konferencji:Międzynarodowa konferencja „Książka – wiedza – kultura”
Termin i miejsce konferencji: Szczecin – Łobez, październik 2016

Kontakt: prof. zw. dr hab. Ewa Komorowska, dziekan.wf@univ.szczecin.pl, 91 444 27 14

Temat konferencji: V Międzynarodowa Konferencja Pragmalingwistyczna „Komunikacja międzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka”

Termin i miejsce konferencji: Pobierowo, 21-23.04.2016 r.

Kontakt: dr Katarzyna Kondzioła-Pich, tel. 607 705 899, kasiapich@interia.pl

Temat konferencji: VI Międzynarodowe seminarium naukowe „HOMO COMMUNICANS: человеквпространствемежкультурнойкоммуникации”

Termin i miejsce konferencji: Szczecin, czerwiec 2016

Kontakt: Instytut Filologii Słowiańskiej, dr hab. Roman Gawarkiewicz, slavista@univ.szczecin.pl, tel. 91 444 27 06
Temat konferencji: Tucholsky – Polen – die Ostsee/Stettin (Polsko-niemiecka konferencja organizowana przy współpracy Towarzystwa im. Kurta Tucholskiego i IFG US)
Termin i miejsce konferencji: Szczecin, 28-30.10.2016 r.
Kontakt: dr hab. Dorota Sośnicka, prof. US, dorota.sosnicka@usz.edu.pl, 444 3840, dr Bartosz Wójcik

Temat konferencji: Translation Landscapes

Termin i miejsce konferencji: Pobierowo, 29-30.11.2016 r.

Kontakt: dr Emil Lesner, dr hab. Piotr Sulikowski, prof. US, translation.ifg@gmail.com, 91 444 38 34

Temat konferencji: Sprache und Wörterbücher in Theorie und Praxis
Termin i miejsce konferencji: 14‑17. 09 2016 r.
Kontakt: dr hab. Magdalena Lisiecka-Czop, magdalena.lisiecka-czop@usz.edu.pl, 608 394176,

Temat konferencji: Akkulturationsprozesse: Ambivalenzen von Erinnerungsbildern und Identitätskonstruktionen

Termin i miejsce konferencji: Szczecin i Pobierowo, 24-26.11.2016 r.

Kontakt: dr Andrzej Talarczyk, atalarczyk@o2.pl, 91 444 38 45
Temat konferencji: Irish week/Seachtain na Gaeilge

Termin i miejsce konferencji: Szczecin, 14-18.03.2016 r.

Kontakt: dr hab. Sabine Asmus, prof. US, preifat@gmx.net, mgr Marlena Gawlik

Temat konferencji: Disrespected Neighbo(u)rs – Cultural Stereotypes in Literature and Film

Termin i miejsce konferencji: Friedrich-Schiller-Universität Jena, Niemcy, 21-23.04.2016 r.

Kontakt: Prof. wiz. Uwe Zagratzki, uwe.zagratzki@uni-oldenburg.de

Temat konferencji: Transmediating Culture(s)?
Termin i miejsce konferencji: Szczecin, 17-19.11.2016 r.

Kontakt: Justyna Stępień, stepienjusti@gmail.com; Beata Zawadka, beatazaw@poczta.onet.pl
Temat konferencji: „Wolność i twórczość”

Termin i miejsce konferencji: Pobierowo,14-16.10.2016 r.

Kontakt: dr hab. B. Kędzia-Klebeko prof. US, dr Pierre Weber, dr Anna Kricka, dr Aleksandra Kamińska