WYKAZ PRACOWNIKÓW US, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ NAUKOWY ORAZ STOPNIE NAUKOWE W 2006R.

TYTUŁY

prof. Drążek Zygmunt, WNEiZ
prof. Górski Marek, WPiA
prof. Tarasiuk Jolanta, WNP

HABILITACJE

dr hab. Wolska Grażyna, 24.04.2006, WZiEU
dr hab. Kołodziejek Ewa, WH, 27.02.2006, UAM Poznań
dr hab. Wojtaszak Andrzej, WH, 04.07.2006, Uniw. Zielonogórski
dr hab. Kuniewicz Zbigniew, WPiA, 24.04.2006, UAM Poznań
dr hab. Marks Roman, 27.02.2006, WNP
dr hab. Rottermund Krzysztof, WH, 26.06.2006, Uniw. Wrocławski
dr hab. Krysztofiak Wojciech, WH, 18.10.2006, Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
dr hab. Sysko-Romańczuk Sylwia, WNEiZ, 26.06.2006, Inst. Orgmasz Warszawa
dr hab. Waldemar Wolski, 09.11.2006, WNEiZ
dr hab. Wysocki Dariusz, 14.12.2006, WNP

DOKTORATY

dr CHODUŃ Agnieszka, WPiA, 19.01.2006, US
dr CAŁA-WACINKIEWICZ Ewelina, WPiA, 03.03.2006, US
dr MACIEJEWSKA Agnieszka, WNP, 12.01.2006, US
dr ACHREM Magdalena, WNP, 03.02.2006, US
dr NIZIOŁ Krystyna, WPiA, 31.03.2006, US
dr ZWIECH Patrycja, WNEiZ, 11.05.2006, US
dr MIKŁASZEWICZ Bożena, WM-F, 24.05.2006, Inst. Oceanologii PAN Sopot
dr KIRCZUK Lucyna, WNP, 08.06.2006, US
dr POTERALSKI Jarosław, WNEiZ, 08.06.2006, US
dr KASIOR Ewa, WM-F, 02.06.2006, UAM
dr STĘPIEŃ-SŁODKOWSKA Marta, WNP, 07.04.2006, AR Szczecin
dr KABATA Maria, WH, 15.03.2006, KUL
dr NAHURSKA Anna, WNP, 28.06.2006, US
dr KANIEWSKI Sebastian, WH, 26.06.2006, UAM
dr HUKOWSKA-SZEMATOWICZ Beata, WNP,28.06.2006, US
dr NOWACZEWSKA Renata, WH, 29.06.2006, UW
dr MYDŁOWSKA Elżbieta, WNP, 22.06.2006, US INoM
dr WESOŁOWSKA Justyna, WNP, 20.06.2006, AWF Katowice
dr RYDZEWSKI Tomasz, WNP, 03.07.2006, US INoM
dr DUDA Tomasz, WNP, 03.07.2006, US INoM
dr ADAMCZYK Adam, WNEiZ, 04.07.2006, US
dr ROCHOŃ Małgorzata, WZiEU, 04.09.2006, US
dr ŁABUZ Tomasz, WNP, 11.09.2006, US INoM
dr DUDZIŃSKA-NOWAK Joanna, WNP, 11.09.2006, US INoM
dr ZIELIŃSKA Sylwia, WNP, 19.10.2006, US
dr PEREPECZO Agnieszka, WNEiZ, 12.10.2006, US
dr TRĘBACZKIEWICZ Edyta, WH, 26.10.2006, Gdański
dr FLEJTERSKA Ewa Katarzyna, WZiEU, 26.10.2006, US
dr DZIADOSZ Dorota, WH, 19.10.2006, UJ
dr DĘBICKA Justyna, WNP, 28.11.2006, AWF Poznań
dr ZAWADZKI Maciej, WNP, 28.11.2006, AWF Poznań
dr SIMIŃSKI Rafał, WH, 14.12.2006, US
dr BUCHOWIECKI Marcin, WM-F, 08.11.2006, UM.Kopernika Toruń
dr KRÓLIKOWSKA Anna, WH, 27.03.2006, UK.S.Wyszyńskiego
dr NOWASZCZUK Jarosław, WT, 20.09.2006, KUL