Serdecznie witam na stronie internetowej Działu Nauki i Projektów Naukowych US.

 

Dział podlega Prorektorowi ds. Nauki prof. dr hab. Andrzejowi Skrendo.
Liczę, że znajdą tu Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące grantów badawczych oraz postępowań awansowych.

Mam nadzieję, że usprawni to wzajemną współpracę między działem a poszczególnymi jednostkami US.

Zapraszam do odwiedzania naszej strony.

mgr Magdalena Manugiewicz-Czachorowska
Kierownik Działu Nauki i Projektów Naukowych

Aktualności

Projekty Naukowe

  • 23 LISTOPADA 2023

  Granty z NCN dla naszych naukowców

  Kolejne dwa projekty naukowe z Uniwersytetu Szczecińskiego otrzymają dofinansowanie z Narodowego Centrum Nauki. Tym razem w ramach konkursów OPUS 25 i PRELUDIUM 22. Konkursy OPUS i PRELUDIUM umożliwiają naukowcom realizację badań podstawowych. Pierwszy z nich jest skierowany do wszystkich badaczy, natomiast PRELUDIUM to unikatowy konkurs, który umożliwia badaczom na bardzo wczesnym etapie kariery, jeszcze przed doktoratem, nabycie pierwszego doświadczenia w

  Read more
  • 13 LISTOPADA 2023

  Osiem projektów nagrodzonych w MINIATURZE 7

  Narodowe Centrum Nauki podsumowało konkurs MINIATURA 7. Wśród przedsięwzięć, które otrzymały finansowanie jest osiem przygotowanych przez badaczki i badaczki z Uniwersytetu Szczecińskiego. Do konkursu MINIATURA mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Zasadniczym celem konkursu jest finansowe wsparcie przedsięwzięć służących przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN,

  Read more
  • 30 PAźDZIERNIKA 2023

  Aktualne konkursy NCN – OPUS 26 i SONATA 19

  Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w kolejnych edycjach konkursów OPUS i SONATA. Wsparcie mogą otrzymać badacze i badaczki o różnym stażu i doświadczeniu, także przy udziale partnerów zagranicznych. Nabór wniosków trwa do 15 grudnia 2023 roku. Konkurs OPUS 26 + LAP/WEAVE skierowany jest do naukowców, którzy planują współpracę z co najmniej jednym zespołem badawczym z krajów takich jak Austria, Czechy,

  Read more
  • 18 MAJA 2023

  Nabór do konkursów NCN: OPUS25, PRELUDIUM22

  Do 15 czerwca 2023 r. trwa nabór wniosków w konkursie OPUS 25 na projekty badawcze oraz PRELUDIUM 22 dla naukowców bez stopnia doktora. Konkursy ogłosiło Narodowe Centrum Nauki. Konkurs OPUS 25 jest skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Warunkiem udziału jest posiadanie przez kierownika projektu co najmniej jednej opublikowanej lub przyjętej do druku pracy. W konkursie można otrzymać

  Read more