Serdecznie witam na stronie internetowej Działu Nauki US.
Dział podlega Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej,
prof. dr hab. Markowi Górskiemu.
Liczę, że znajdą tu Państwo wszystkie potrzebne informacje na temat działalności badawczej prowadzonej w naszej uczelni, dotyczące działalności statutowej, celowej, grantów, rozwoju kadry naukowej US, promocji doktorów habilitowanych i doktorów oraz terminów składania wniosków do działu. Mam nadzieję, że usprawni to wzajemną współpracę między działem a poszczególnymi jednostkami US.

Zapraszam do odwiedzania naszej strony.

mgr Magdalena Manugiewicz-Czachorowska
Kierownik Działu Nauki

  • Inwestycje

    Inwestycje w zakresie dużej infrastruktury/ Inwestycje budowlane służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych