Promocja doktorów i doktorów habilitowanych

Dnia 6 czerwca 2019 roku w Rektoracie Uniwersytetu Szczecińskiego odbędzie się uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych.