Osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora / doktora habilitowanego w Uniwersytecie Szczecińskim,  zobowiązane są do wypełnienia informacji uzupełniających, na podstawie których wypisywane są dyplomy, wg poniższych załączników.

Doktor nowa procedura

Doktor hab. nowa procedura

Doktor stara procedura

Doktor hab. stara procedura