Dokumenty z postępowań w sprawach nadania stopnia naukowego doktora oraz stopnia naukowego doktora habilitowanego prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim publikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Szczecińskiego pod adresem: http://bip.usz.edu.pl/artykuly/338/doktoraty-i-habilitacje

Przepisy normujące szczegółowe zasady prowadzenia postępowań w sprawach nadania stopni naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Szczecińskiego pod adresem: http://bip.usz.edu.pl/uchwala/10789/uchwala-nr-99-2019

Przepisy normujące szczegółową organizację procedury weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym w Uniwersytecie Szczecińskim dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Szczecińskiego pod adresem:

1) Zarządzenie nr 192/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji procedury weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym: http://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/11392/zarzadzenie-nr-192-2019

2) Zarządzenie nr 193/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 listopada 2019 r.  w sprawie określenia wysokości opłaty za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK: http://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/11393/zarzadzenie-nr-193-2019

Postępowanie profesorskie

Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania tytułu profesora:

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-profesorskie.wymagania-dokumentacyjne-wnioskow-w-sprawie-nadanai-tytulu-profesora.html