WYKAZ PRACOWNIKÓW US, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ NAUKOWY ORAZ STOPNIE NAUKOWE W 2016 R.
TYTUŁY

prof. dr hab. Iga Rudawska, WNEiZ, 22.01.2016
prof. dr hab. Andrzej Skrendo, WF, 22.01.2016
prof. dr hab. Piotr Łaski, WPiA, 22.01.2016
prof. dr hab. Janusz Adam Lemański, WT, 16.09.2016

HABILITACJE

dr hab. Rafał Klóska, WZiEU, 18.05.2016, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Marcin Kaczmarek,WNEiZ, 22.01.2016, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Yuriy Bilan, WNEiZ, 25.07.2016, Uniw. Tomasza Bati w Zlinie (Czechy)
dr hab. Robert Piszko, WNEiZ, 26.09.2016, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Ewa Krok, WNEiZ, 18.05.2016, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Marcin Majewski, WH, 25.02.2016, PAN, Inst. Archeologii i Etnologii W-wa
dr hab. Liliana Konopska, WH, 20.04.2016, Uniw. Marii Skłodowskiej-Curie Lublin
dr hab. Beata Bugajska, WH, 27.09.2016, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Klaudia Koczur-Lejk, WF, 14.04.2016, Uniwersytet Opolski
dr hab. Rafał Makała, WF, 15.03.2016, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Tomasz Szutkowski, WF, 15.04.2016, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Agnieszka Szlauer-Łukaszewska, WB, 16.06.2016, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Tomasz Arkadiusz Łabuz, WNoZ, 10.11.2016, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Monika Chudecka, WKFiPZ,28.09.2016, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
dr hab. Katarzyna Kotarska, WKFiPZ,18.10.2016, AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
dr hab. Daniel Wacinkiewicz, WPiA, 16.12.2016, Uniwersytet Szczeciński

DOKTORATY

dr Konrad Burdziak, WPiA, 17.11.2016, Uniwersytet Szczeciński
dr Zuzanna Wiesława Kłos-Adamkiewicz, WNEiZ, 17.03.2016, Uniwersytet Szczeciński
dr Kamila Bednarz-Okrzyńska, WNEiZ,20.04.2016, Uniwersytet Szczeciński
dr Joanna Buława-Halasz, WH, 18.02.2016, Uniwersytet Szczeciński
dr Dorota Beata Kowalewska, WH, 23.06.2016, Uniwersytet Szczeciński
dr Szlachta Agnieszka, WF, 05.07.2016, Uniwersytet Szczeciński
dr Magdalena Maria Lange-Henszke, WT, 20.10.2016, Uniwersytet Szczeciński
dr Piotr Polak, WM-F, 21.06.2016, Uniwersytet Szczeciński
dr Anna Kisiel, WB, 26.09.2016, Uniwersytet Szczeciński
dr Karolina Bloom, WNoZ, 17.06.2016, Uniwersytet Gdański
dr Ewa Joanna Rojewska, WT, 21.04.2016, Uniwersytet Szczeciński