Społeczna Odpowiedzialność Nauki – zgłoś swój projekt!

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło kolejną edycję programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”. Nabór wniosków trwa w terminie od 1 lutego do 18 marca br.

Program składa się z modułów:

„Popularyzacja nauki i promocja sportu – w ramach tego modułu wspierana jest realizacja projektów polegających na:

1) popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz promocji nauki,

2) organizacji przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej,

3) organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej,

4) organizacji przedsięwzięć promujących i wspierających sport akademicki.

Kwota dofinansowania: od 20 000 zł do 1 000 000 zł.

„Wsparcie dla bibliotek naukowych” – w ramach tego modułu wspierana jest realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu oraz udostępnianiu w postaci elektronicznej.

Kwota dofinansowania: od 20 000 zł do 250 000 zł.

Wniosek składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF, dostępnego pod adresem http://osf.opi.org.pl

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/spoleczna-odpowiedzialnosc-nauki. Szczegółowych informacji o konkursie udziela Dział Nauki i Projektów Naukowych.

Zgodnie z wytycznymi MEiN, uczelnia może złożyć nie więcej niż 5 wniosków w module „Popularyzacja nauki i promocja sportu”” i nie więcej niż 2 wnioski w module „Wsparcie dla bibliotek naukowych”. W przypadku większej liczby wniosków z Uniwersytetu Szczecińskiego, decyzję, które z nich będą aplikowały o środki ministerialne z programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”, podejmie rektor. Z uwagi na narzucone przez ministerstwo ograniczenie liczby składanych wniosków, wypełnione wnioski należy złożyć do DNiPN w terminie do 10 marca br.