Doskonała Nauka – trwa nabór wniosków do trzeciej edycji programu MEiN

Od 1 lutego do 18 marca br. trwa nabór wniosków do programu „Doskonała Nauka” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Program składa się z dwóch modułów:

„Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego wspierana jest realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych.

Kwota dofinansowania: od 20 000 zł do 400 000 zł.

„Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego wspierana jest realizacja projektów polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych,

Kwota dofinansowania: od 15 000 zł do 80 000 zł.

Wniosek składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF, dostępnego pod adresem http://osf.opi.org.pl

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/doskonala-nauka. Szczegółowych informacji o konkursie udziela Dział Nauki i Projektów Naukowych.

Zgodnie z wytycznymi MEiN, uczelnia może złożyć nie więcej niż 5 wniosków w module „Wsparcie konferencji naukowych” i nie więcej niż 5 wniosków w module „Wsparcie monografii naukowych”. W przypadku większej liczby wniosków z Uniwersytetu Szczecińskiego, decyzję, które z nich będą aplikowały o środki ministerialne z programu „Doskonała Nauka”, podejmie rektor. Z uwagi na narzucone przez ministerstwo ograniczenie liczby składanych wniosków, wypełnione wnioski należy złożyć do DNiPN w terminie do 10 marca br.