NCN rozstrzygnęło wyniki w konkursach OPUS 20, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2

W dniu 20 maja 2021 r., NCN zamieściło na swoich stronach wyniki konkursów OPUS 20, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2.
Uniwersytet Szczeciński otrzymał dofinansowanie dla trzech projektów naukowych:
OPUS 20:

„Ombudsman jako gwarant ochrony praw podstawowych migrantów”  dr hab. Anna Magdalena Kosińska, Instytut Nauk Prawnych

„Rola morfologii podbrzeża i plaży w procesie erozji wybrzeży klifowych” dr hab. Paweł Terefenko, Instytut Nauk o Morzu i Środowisku

PRELUDIUM BIS 2

„Wpływ nieekstensywnych entropii na czarne dziury i holografię” prof. dr hab. Mariusz Przemysław Dąbrowski, Instytut Fizyki